جرح شهود شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ 3:2

جرح شهود

 

قانون آیین دادرسی مدنی موارد جرح گواه را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. موارد جرح و تعدیل گواه در مواد 172- 168 ق.آ.د.ک آمده است. جرح در ق.آ.د.ک. به معنی ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی شهود است.[1] بنابراین ، جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است. گرچه از ظاهر قانون بر می آید که احراز شرایط شاهد وظیفه دادگاه است و بدون ایراد طرفین دعوا نیز باید این شرایط احراز و اثبات شود اما رویه قضایی بر آن است که اصل بر صحت وجودی  شرایط شاهد می باشدو جرح وتعدیل شهود از حقوقی است که طرف مقابل می تواند در اثبات حق خویش از آن استفاده نماید.[2]

اثبات جرح

به موجب ماده 170 ق.آ.د.ک « در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند. » در عین حال به موجب ماده 234ق.آ.د.م« هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند....»در مقام جمع دو ماده باید گفت هریک از اصحاب دعوا بخواهدگواه طرف مقابل را جرح نماید باید علت جرح مثلاً فقدان شرط عدالت را ذکر نماید اما بیان نوع فسق یا فسادی که موجب فقدان عدالت در گواه شده ، لازم نیست.[3]

به موجب ماده 156 ق.آ.د.ک« در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود. » در این مورد تشخیص ارزش و تأثیر اظهارات گواه با دادگاه خواهد بود.گرچه جرح به معنای ادعای فقدان هریک از شرایط شاهد، تعریف شده است اما معمولاً جرح فقط در حالت اعتراض به شرط عدالت ، صورت می گیرد.

در صورتی که شاهد از طرف دادگاه رد شود یا از سوی مدعی علیه جرح شود، مدعی می تواندبرای اثبات صلاحیت شاهد دلیل ارائه نماید.در این صورت دادگاه مکلف است به در خواست وی رسیدگی نماید.[4]بنابراین مطابق مواد مزبور حتی در صورتی که گواه از سوی طرف مقابل جرح نشود، دادگاه می تاند گواه مزبور را فاقد شرایط قانونی تشخیص داده و شهادت وی را نپذیرد.[5][1] ماده 168 ق.آ.د.ک: جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي‌گيرد.

[2] دکتر عباس زراعت، آیین دادرسی مدنی

[3] دکتر عبدالله شمس ، آین دادرسی مدنی

[4] ماده 172 ق.آ.د.ک:  در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه، مدعي مي‌تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در‌اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

[5] دکتر عباس زراعت، آیین دادرسی مدنی

نوشته شده توسط سید صادق قریشی  | لینک ثابت |